توضیحات اجمالی پیرامون دوازدهمین شماره نشریه یا عنوان بازاریابی دیجیتال:
🔶تلاش بر پوشش‌دهی مباحث اصلی بازاریابی دیجیتال، گلچین موضوعات جذاب و مخاطب‌پسند، انجام مصاحبه با افراد و شرکت‌های صاحب‌نام، اینفوگرافی‌های درخور توجه و… از نقاط قوت این شماره به شمار می‌آید.

🔶سئو، بازاریابی محتوا، استراتژی دیجیتال مارکتینگ، ابزارهای بازاریابی دیجیتال، ساختار و چگونگی تولید محتوای سایت‌های خبری، اشتباهات رایج در بازاریابی دیجیتال، چالش‌های بازاریابی دیجیتال و… برخی از عناوینی هستند که در این شماره به آنها پرداخته شده است.

دریافت فایل نمونه