مدیریت منابع انسانی

توضیحات اجمالی پیرامون سیزدهمین شماره نشریه سامانه‌نو:

🔸 در دنیای امروز، شاید کمتر کسی را بتوان یافت که نقش مهم مدیریت منابع انسانی را در سازمان‌ها و شرکت‌ها، چه کوچک و چه بزرگ، انکار کند؛ کلید موفقیتی که سبب دستیابی سازمان‌ها به اهدافشان می‌باشد. در این شماره سعی کرده‌ایم تا شما را با مفهوم مدیریت منابع انسانی، اهداف، اهمیت، چالش‌ها و هر آنچه که شما برای آشنایی با این حوزه نیاز دارید، آشنا سازیم.

🔸 مدل‌های منابع انسانی، برنامه‌ریزی منابع انسانی، نحوه استخدام نیرو، رضایت شغلی، توسعه منابع انسانی، مسیر ارتقای شغلی، سیستم پاداش بر اساس عملکرد، کیفیت زندگی کاری و… تنها بخشی از عناوینی هستند که در این شماره به آن‌ها پرداخته شده است.

Telegram Channel: @newsamaneh

Instagram Page: @newsamaneh_mag

 
 
 
 
دکمه بازگشت به بالا