هفت عادت مردمان موثر – بخش اول

کتاب هفت عادت مردمان موثر مشهورترین و شاید محبوبت‌ترین اثر استفان کاوی، نویسنده آمریکایی است.
نویسنده معتقد است که در طول تاریخ و در همه جوامع بشری قوانینی وجود داشته که سبب سعادت و موثر بودن افراد می‌شود.‌

موثر بودن حاصل منش ماست؛ “هفت عادت” که در این کتاب معرفی شده‌است برنامه‌ریزی برای ایجاد تغییرات پایدار و دائم‌العمر است. این هفت عادت نه عاداتی انتخابی، بلکه هفت عادت بنیادی هستند که همه افراد موثر در طول تاریخ از آن‌ها استفاده می‌کردند.

مقدمه

عادت چیست؟

به عقیده نویسنده عادات ، اصول درونی‌شده اند که سه ویژگی زیر را دارند:

– افراد دلیل انجام آن‌ها را می‌دانند
– افراد مهارت انجام آن‌ها را دارند
– مشوق  و محرک برای  انجام آن‌ها وجود دارد.

عادات میتوانند کنار گذاشته شوند وعاداتی جدید جای آن‌ها را بگیرند؛ البته این امر یک شبه پیش نمی‌آید بلکه افراد به تدریج عادتی را یاد می‌گیرند و آن را تقویت می‌کنند. این در حالیست که اکثر انسان‌ها به دنبال راه‌های سریع و زودبازده هستند. این نوع راه‌حل‌ها برای موقعیت‌های حاد و بحرانی مناسب است نه مشکلاتی که ریشه دوانده‌اند و نیاز به برنامه‌ریزی و زمان دارند.

تولید(Production) و  قابلیت تولید(Production Capability)

در واقع تولید همان نتیجه مطلوب هر سازمان یا شخص است و قابلیت تولید وسایل، تجهیزات، امکانات و مهارت‌هایی است که هر شخص و سازمان نیاز دارد تا به نتیجه مطلوب خود برسد.

  کارخانه‌ای را در نظر بگیرید که برای سوددهی بیشتر دوبرابر از ماشین‌آلات و نیرو انسانی خود کار می‌کشد. همچنین برای کاهش هزینه‌هایش از تعمیر ماشین‌آلات  نیز خودداری می‌کند.  این کارخانه شاید در کوتاه‌مدت سود خوبی کند اما پس از مدتی تجهیزات و نیرو کار فرسوده می‌شوند و نیاز به استراحت دارند وهزینه‌های تعمیر ماشین‌آلات هم افزایش پیدا کرده است و سودکارخانه کاهش پیدا می‌کند. در واقع این کارخانه قابلیت تولید را فدای تولید خود کرده‌است. به همین دلیل یکی از لازمه‌های موثر بودن ایجاد تعادل بین تولید و قابلیت تولید است.

برگرفته از کتاب “هفت عادت مردمان موثر”

کتاب هفت عادت مردمان موثر